Phronesis 2018-02-19T13:11:09+00:00

Päämäärätietoista ja
käytännöllistä juridiikkaa

 

LÖYSIT JUURI KETTERÄN JA KUSTANNUSTEHOKKAAN LAKITOIMISTON!

Olkoon kyse sinun tai yrityksesi asiasta, todennäköisesti arvostat aina henkilökohtaista ja sitoutunutta palvelua – nopeasta
ongelmanratkaisusta ja kustannustehokkuudesta puhumattakaan. Palvelumme ensisijainen päämäärä on toimeksiannon tehokas ja
asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukainen ratkaiseminen. Saatat arvostaa myös asioinnin helppoutta ja odotat myös tätä lakitoimistolta.

“Kari Heinosen vahvuuksia ovat laaja-alainen kokemus liiketoiminnasta sekä
sitoutuminen asiakastyöhön ja toimeksiantojen ratkaisemiseen.“

MIKÄ IHMEEN PHRONESIS?

Jo pinnallisellakin perehtymisellä filosofiaan voi havaita antiikin kreikkalaisten merkityksen nykypäivänkin tieteisiin ja etiikkaan. Juristia saattaa puhutella Platonin järjellä selitettävä maailma Aristotelesta enemmän. Nykyisessä oikeudellisessa ympäristössämme ihmis- ja perusoikeudet ovat kuitenkin niin merkittävässä asemassa, että Aristoteleen useampia näkökulmia huomioon ottava filosofia saattaa tuntua osuvammalta, jopa nykyaikaiselta. Aristoteles näki maailman voivan tulla paremmaksi paikaksi, kun ajattelussa yhdistyvät sekä tavoitteellinen käytännön järki ja ympäristöä ymmärtävä, tieteellinen viisaus. Jälkimmäistä Aristoteles kuvasi Sophialla ja edellistä Phronesiksella.

Juridisella päättelyllä ja ratkaisutoiminnalla on aina selkeä päämäärä, jonka juristi pyrkii jo toimeksiantoa aloittaessaan hahmottamaan. Tästä näkökulmasta ajateltuna Phronesis sopii hyvin kuvaamaan lakitoimiston toimintaa – unohtamatta kuitenkaan millään muotoa Sophian viisautta.

Olkoon tämä ajattelu asiakkaidemme hyödyksi!

”Phronesis Oy:n toimintaa leimaa selvä pyrkimys tuottaa oikeudellista neuvontaa ja turvaa myös yksityishenkilöiden ja pk-yritysten saataville – helposti ja kohtuullisin kustannuksin.”

OTA YHTEYTTÄ

Nimi

Sähköposti*

Puhelin

Viesti

Lakitoimisto Phronesis Oy, KARI HEINONEN Oikeustieteen maisteri, eMBA

KARI HEINONEN
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
OTM, eMBA

+358 (0)50 4065038
kari.heinonen@phronesis.fi